تسلیت جهت فقدان استاد فرهیخته و برجسته حوزه علوم ریاضیات  

تاریخ :    ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ فروردين

  بدینوسله فقدان استاد برجسته و فرهیخته کشور، جناب آقای پروفسور غلامرضا جهانشاهلو

را به خانواده محترم ایشان، کلیه دانشگاهیان کشور از جمله اساتید دوست و همکار ایشان و همچنین دانشجویان محترم ، از جمله اعضاء محترم انجمن مهندسی مالی ایران تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان آن مرحوم، صبر مسئلت می نمائیم.

 

دبیر خانه انجمن حسابداری مدیریت ایران