اطلاعیه : فراخوان مشارکت علمی  

تاریخ :    ۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
با نهایت مسرت به اطلاع کلیه اساتید گرانقدر، دانشجویان گرامی و محققان ارجمند می رساند، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری که بصورت مشترک توسط انجمن حسابداری مدیریت ایران و دانشگاه خوارزمی منتشر می شود در جلسه مورخ بیست و پنجم اسفندماه 1395 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به اخذ درجه اعتبار علمی پژوهشی گردید. لذا از علاقمندان دعوت می شود مقالات علمی پژوهشی خود را در حول  محورهای موضوعی این مجله  از طریق وب سایت این مجله به آدرس(http://aapc.khu.ac.ir/) ارسال فرمایند.
دبیر خانه انجمن حسابداری مدیریت ایران