کنفرانس جامع استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی IFRS  

تاریخ :    ۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت

اعضاء و سایر مخاطبان محترم انجمن

انجمن حسابداری مدیریت ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و محله کسب و کار بازده و همچنین موسسه آزمون پرداز ایران مشهود، کنفرانس جامع استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در عمل را برای اولین بار به صورت جامع و فراگیر و در طی دو روز متوالی در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 16 و 17 اسفند ماه سال جاری برگزار نمود.

دبیر خانه انجمن حسابداری مدیریت ایران