اولین نشست تخصصی کلینیک مالی رفتاری با محوریت تبیین جایگاه رفتاری در ارتقاء کارکردهای کسب و کار برگزار شد.  

تاریخ :    ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت
 
اولین نشست تخصصی کلینیک مالی رفتاری (انجمن مهندسی مالی ایران) با پشتیبانی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحدعلوم و تحقیقات و همکاری پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی در تاریخ 23 اردیبهشت 1397 در محل سالن همایش کتابخانه زنده یاد دکتر حبیبی ,واحد علوم و تحقیقات با حضور پرشور دانشجویان و اساتید برجسته حوزه مالی برگزار گردید.