اطلاعیه مهم ( قابل توجه اعضاء محترم ویژه انجمن )  

تاریخ :    ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين

بر اساس آخرین مصوبه هیات تحریریه محترم مجله علمی - پژوهشی انجمن، منبعد مقالاتی که در تهیه و نگارش  آنها از مباحث و موضوعات مقالات قبلی چاپ شده در نشریات قبلی انجمن ( تا کنون بیش از  14 فصلنامه )، استفاده و ارجاع داده شود، از الویت بررسی، داوری و همچنین چاپ در فصلنامه، برخوردار میباشند.

 

دبیرخانه فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت