برکزاری موفق سومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت  

تاریخ :    ۱۳۹۴ دوشنبه ۴ خرداد

سومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت، با موضوع  " حرفه گرایی و گزارشگری مالی " و رویکرد بین المللی در تاریخ برنامه ریزی شده قبلی در روز یکشنبه مورخ 1394/03/03 با حضور تمامی اساتید، دانشجویان و فعالان حوزه های علمی و حرفه ایی، با موفقیت  برگزار گردید.
در این مراسم از چهار شخصیت تاثیر گذار در حوزه مالی، بعنوان مشاهیر مالی و حرفه ایی ایران، بشرح ذیل تجلیل گردید.
 
1) جناب آقای دکتر علی ثقفی     - مشاهیر علمی حسابداری ایران
2) جناب آقای دکتر هاشم نیکو مرام       - مشاهیر علمی حسابداری ایران
3) جناب آقای دکتر محسن دستگیر         - مشاهیر علمی حسابداری ایران
4) جناب آقای عزیز عالیور         - مشاهیر حرفه ایی حسابداری ایران
 
ضمناً، بدینوسیله از کلیه مدعوین محترم، الخصوص اساتید سخنران و دانشجویان ارائه دهنده مقاله و همچنین تشکر ویژه از حامیان معنوی و مالی کنفرانس سپاسگزاری مینمائیم.
امید است، بتوانیم همواره در مسیر توسعه علمی حوزه حسابداری مدیریت، کوشا باشیم.
 
دبیر خانه کنفرانس