اطلاعیه مهم پذیرش مقالات (علمی - پژوهشی )  

تاریخ :    ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۳ مرداد

 اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع تمامی اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه های کشور و همچنین اعضاء ارجمند انجمن می رساند، با توجه به راه اندازی سایت جدید اینترنتی پذیرش مقالات علمی (اتوماسیون تمام مراحل پذیرش تا چاپ فصلنامه )، منبعد از پذیرش حضوری و یا دریافت مقالات ارسالی از طریق ایمیل،  معذوریم.

لذا خواهشمند است، از این تاریخ با مراجعه به سایت اینترنتی فصلنامه به آدرس،

http://jmaak.srbiau.ac.ir

 

نسبت به ثبت نام و آپلود مقالات (بصورت مورد درخواست در سایت)، اقدام نمائید.

 

توضیحاً : راه اندازی سایت در چارچوب سیاست های وزارت علوم و البته در جهت تسهیل و تسریع در فرآیند پذیرش مقالات علمی، می باشد.

ضمناً، با توجه به اطلاعیه قبلی و بر اساس آخرین مصوبات کمیته علمی و هیات مدیره انجمن،

همچنان الویت انتخاب در میان مقالات تائید شده (پس از فرآیند داوری) استفاده و ارجاع مطالب مقالات تهیه و ارائه شده از  مطالب مقالات فصلنامه های قبلی انجمن ( حداقل 2 مورد )، خواهد بود.

لازم به ذکر است که فصلنامه های قبلی انجمن، علاوه بر نمایه شدن در ISC شیراز و SID تهران ( جهاد دانشگاهی )، در سایت انجمن نیز قابل مشاهده میباشد.

دبیر خانه انجمن حسابداری مدیریت ایران

( فصلنامه علمی - پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت )