رونمایی از فصلنامه بین المللی جدید انجمن  

تاریخ :    ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۷ مرداد

به نام خدا

 

در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی انجمن و همچنین رشد و ترویج دانش مالی و حسابداری مدیریت مخاطبان، انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری انجمن حسابداری مدیریت ایران و دانشگاه آزاد اسلامی - واحد امارات، نسبت به راه اندازی فصلنامه جدید علمی - پژوهشی خود با نام

International Journal of Finance & Managerial Accounting

اقدام نموده است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و اعضاء انجمن دعوت می گردد از این تاریخ، نسبت به تهیه و ارسال مقالات به زبان انگلیسی به روی سایت فصلنامه اقدام نمایند.

http://ijfma.srbiau.ac.ir

دبیر خانه انجمن حسابداری مدیریت ایران